Oferta

Atesty i Certyfikaty

Atesty i certyfikaty systemu regałów Forster – VARIA

Regały FOREG są jedynym produktem na rynku polskim w tej branży, które posiadają pełną dokumentację potwierdzającą spełnienie norm europejskich w zakresie: jakości, bezpieczeństwa oraz badań technicznych w tym stabilności i wytrzymałości. Oceny i badania są przeprowadzane przez niezależne europejskie instytucje, które w niektórych przypadkach w sposób ciągły nadzorują stosowanie się producenta do koniecznych wymagań. Nadzór ten pozwala producentowi FORSTER być niekwestionowanym liderem w Europie.

Certyfikaty producenta FORSTER – Austria

 • Certyfikat ISO 9001:2000,
 • Certyfikat Austrian Quality.

 

Atesty, Certyfikaty i dokumenty potwierdzające przeprowadzenie:

 • Badań statycznych systemu regałów,
 • Badań stabilności i wytrzymałości,
 • Certyfikat badania jakości materiałów VMPA,
 • Atest kontroli bezpieczeństwa pracy GS,
 • Atest higieniczny,
 • Atest klasyfikacji ogniowej,
 • Certyfikat CE dla regałów z napędem elektrycznym. 

Deklaracje:

 • Deklaracja zgodności regałów z Polskimi Normami,
 • Deklaracja zgodności dla maszyn ÖNORM 8 4904. 

Wyciągi z:

 • Sprawozdania o przebiegu testu na wytrzymałość wskazującego na możliwość bezawaryjnej pracy przez okres 120 lat systemu regałów przesuwnych,
 • Raportu Stowarzyszenia Farb – Międzynarodowego Centrum Technologii Pokrywania Powierzchni Farbami.

Wszystkie wyżej wymienione certyfikaty, atesty i dokumenty wydane w językach obcych są przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.